Kategorier
Inredning

Ett funktionellt och vackert kontor

En trevlig arbetsmiljö är viktig för att personalen ska trivas och göra ett bra jobb. Förutom att man ska hitta fina möbler är det viktigt att tänka på hur de ska fungera rent ergonomiskt.

Till viss del kan man själv se och känna vad som känns bra i nuet. Men det är svårt att veta hur allt ska ställas in för att det ska fungera optimalt under en längre tid. Ett bra sätt att få rätt saker direkt är att ta kontakt med en inredningsbyrå, ett företag som jobbar med kontorsinredning. Deras erfarenhet kan vara till stor hjälp då det kan handla om relativt kostsamma investeringar. Investeringar som ska vara länge.

Mer än bara ergonomi

Att ha den perfekt ergonomiska arbetsplatsen räcker inte alltid. Hur människan upplever miljöer har en stor påverkan på måendet. Att ha fel färger på väggarna kan skapa stress. Likaså är det känt att dåligt ljus kan skapa huvudvärk. Så en bra miljö ur alla olika aspekter är viktig för att personalen ska må bra och vara produktiv.

Att ta in en inredningsbyrå kan göra stor skillnad. Med färger kan de skapa energi i de områden som behöver det. I fikarum och relaxrum kan färgerna skapa en lugnare miljö. Andra sätt att få hjälp med trivselfaktorerna är genom ljussättning. Det kan handla om starkare och/eller svagare lampor. Eller ibland punktbelysning. Förutom allt som nämnts är det viktigt att man har en bra ljudbild. Det vill säga att man har en behagligt tyst miljö. Läs mer om inredning på denna sida: inventia.se